>> INFORMATII PUBLICE ACHIZITII 2021

CENTRALIZATOR ACHIZITII 2021 CU VALOARE MAI MARE DE 5000 EURO

28.06.2022

   CENTRALIZATOR ACHIZITII 2021 CU VALOARE MAI MARE DE 5000 EURO.pdf

Plan de achizitii 2021

28.06.2022

   Plan de achizitii 2021_.pdf

Contract Rompetrol

28.06.2022

   Contract Rompetrol.pdf

Contract SC Regional Consulting

28.06.2022

   Contract SC Regional Consulting.pdf