1 2 3 4 5 6 7 8 >> ANUNTURI

PROCES VERBAL PROBA SCRISA CONCURS SPALATOREASA

03.08.2021

   PROCES VERBAL PROBA SCRISA CONCURS SPALATOREASA.pdf

Proces verbal si centralizator selectie dosare spalatoreasa

28.07.2021

   Proces verbal si centralizator selectie dosare spalatoreasa.pdf

anunt concurs post vacant de infirmiera

23.07.2021

   Anunt 23.07.2021.pdf

anunt post vacant spalatoreasa

12.07.2021

   anunt post vacant spalatoreasa.pdf

proces verbal si centralizator concurs muncitor necalificat

28.06.2021

   proces verbal si centralizator concurs muncitor necalificat.pdf

proces verbal si centralizator concurs ingrijitor de curatenie

28.06.2021

   proces verbal si centralizator concurs ingrijitor de curatenie_.pdf

proces verbal si centralizator concurs asistent med debutant

28.06.2021

   proces verbal si centralizator concurs asistent med debutan_.pdf

plan de interviu asistent medical debutant

25.06.2021

   plan de interviu asistent medical deb.pdf

plan de interviu ingritor de curatenie

25.06.2021

   plan de interviu ingritor de curatenie.pdf

plan de interviu muncitor necalificat

25.06.2021

   plan de interviu muncitor necalificat.pdf

centralizator rezultate proba scrisa asistent medical debutant

24.06.2021

   centralizator rezultate proba scrisa asistent medical debutant.pdf

centralizator rezultate proba scrisa ingrijitor de curatenie

24.06.2021

   centralizator rezultate proba scrisa ingrijitor de curatenie.pdf

proces verbal proba scrisa asistent med debutant

24.06.2021

   proces verbal proba scrisa asistent med debutant.pdf

proces verbal proba scrisa ingrijitor de curatenie

24.06.2021

   proces verbal proba scrisa ingrijitor de curatenie.pdf

proces verbal si centralizator proba practica muncitor necalificat

23.06.2021

   proces verbal si centralizator proba practica muncitor necalificat.pdf

proces verbal si centralizator selectie dosare asistent medical debutant NN

17.06.2021

   proces verbal si centralizator selectie dosare asistent medical debutant NN.pdf

proces verbal si centralizator selectie dosare ingrijitor TBC si radiologie

17.06.2021

   proces verbal si centralizator selectie dosare ingrijitor TBC si radiologie.pdf

Proces verbal selectie dosare muncitor necalificat intretinere spatii verzi

16.06.2021

   Proces verbal selectie dosare muncitor necalificat intretinere spatii verzi.pdf

Centralizator selectie dosare muncitor necalificat intretinere spatii verzi

16.06.2021

   Centralizator selectie dosare muncitor necalificat intretinere spatii verzi.pdf

Anunt 31,05,2021

31.05.2021

   Anunt 31,05,2021_.pdf